GTA 5-Grand Theft Auto 5: Hack thay đổi thứ hạng của GTA trực tuyến

11.04.2017 lúc 17:43 hiện nay, chế độ trực tuyến của Rockstar Games hành động trò chơi GTA 5 bị đe dọa bởi một hack mới. Điều này sẽ thay đổi các bảng xếp hạng trong GTA Online. Nếu bạn biết rằng ông đột nhiên có một thứ hạng cao hơn nhiều, ông có nên báo cáo một cách nhanh chóng để Rockstar Games, để không làm được nghi ngờ là một đồ lừa đảo. .

Những người hiện đang đăng nhập vào GTA trực tuyến có thể kinh nghiệm một bất ngờ khó chịu. Tin tặc đang thao tác với bảng xếp hạng, mà có thể có hậu quả sâu rộng. read more